Sporten tijdens Corona

Goed nieuws!

Wij zijn enthousiast om jullie te vertellen dat we vanaf 24 augustus weer gaan sporten in de zaal! Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de KNGU.

Belangrijke maatregelen/regels:

Om veilig met elkaar te sporten hebben wij een aantal basis regels/maatregelen opgesteld waar ouders en/of verzorgers, de kinderen en de trainsters zich aan dienen te houden:

 • Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis. Ook als iemand in het gezin ziek is.
 • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elle bogen.
 • Kom maximaal 5 minuten voor aanvang naar de les.
 • Ouders en kinderen wachten buiten. De trainster of hulptrainster komt de kinderen ophalen.
 • Ouders mogen niet de sporthal betreden.
 • Bij de deur worden de handen van de kinderen gedesinfecteerd door de trainster of hulptrainster (S.O.S. Helmond zorgt voor desinfectiemiddelen).
 • De kinderen en trainsters kleden zich thuis om. In de kleedlokalen is het wel mogelijk om eventueel trainingspak en schoenen uit te trekken.
 • De kinderen wachten in de kleedlokalen totdat de trainster of hulptrainster de kinderen komt ophalen.
 • Voordat je naar de training komt, heb je thuis je handen goed gewassen met water en zeep.
 • Voordat je naar de training komt, ben je thuis naar de wc geweest (wc wel beschikbaar).
 • Na afloop van de les dient iedereen direct naar huis te gaan.
 • Hoofdtrainsters zijn bevoegd contact op te nemen met de ouders bij twijfel van gezondheid.
 • De hoofdtrainsters houden goed toezicht of dit protocol nageleefd wordt.