Contact

BESTUUR

Gymnastiek en Turnvereniging

Sport Ontspanning Spel

Voorzitster:
Mevrouw B. Wosyka-Berkers
voorzitter@soshelmond.nl
Telefoonnummer: 0492-565006

 

Secretariaat:                                         Penningmeester:
Mevrouw P. van de Meulenhof              Mevrouw E. Vogels-Berkers
secretaris@soshelmond.nl                    penningmeester@soshelmond.nl
Telefoonnummer: 06-53850287            Telefoonnummer: 06-50994411

Trainerscontact:                                   (Digitale) communicatie:
Mevrouw M. Seijkens                             Mevrouw D. Verbakel – van Deursen
trainerscontact@soshelmond.nl             communicatie@soshelmond.nl Telefoonnummer: 06-12559149             Telefoonnummer: 06-47613452

Emailadres: info@soshelmond.nl
Contactgegevens van de trainer en en trainsters vind je bij de groepsinformatie.