Vertrouwenscontactpersoon

SOS Helmond wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd voelen en met plezier kunnen sporten. Wanneer u te maken krijgt met ongewenst gedrag dan is het belangrijk om te weten waar u terecht kunt met uw verhaal of eventuele vragen.

Priscilla Tilburgs is onze vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Meldingen kunnen (anoniem) gedaan worden door sporters, ouders, leiding, vrijwilligers of bestuursleden via e-mailadres: priscillasos@hotmail.com. Priscilla beheert dit e-mailadres en neemt contact op met de melder wanneer dit gewenst is.

Onder ongewenst gedrag verstaat SOS de volgende categorie├źn gedragingen:
– Verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
– Fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
– Psychische agressie/intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
– Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen maken, ongewenst contact);

De vertrouwenscontactpersoon van SOS kan zelf terugvallen op het advies en de ondersteuning die geboden wordt door het Centrum Veilige Sport (www.centrumveiligesport.nl).