Onderlinge wedstrijden

De laatste onderlinge wedstrijden zijn op 1 april 2023 geweest. Het was een fantastische dag!

Op onze Facebook pagina staan enkele foto’s van deze leuke dag. 

De volgende onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2024.