Onderlinge wedstrijden

De laatste onderlinge wedstrijden zijn op 9 april 2022 geweest. Het was weer een prachtige happening.

Op onze Facebook pagina staan enkele foto’s van de leuke dag. 

De volgende onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden in april 2023.