Onderlinge wedstrijden

De laatste onderlinge wedstrijden zijn op 23 maart 2024 geweest. Het was een fantastische dag!

Op onze Facebook pagina staan enkele foto’s van deze leuke dag. 

De volgende onderlinge wedstrijden zullen plaatsvinden in maart/april 2025. De exacte datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.