Lidmaatschap

Wil jij ook lid worden van SOS Helmond? Dat is mogelijk! Hieronder lees je handige informatie betreft het lidmaatschap bij SOS Helmond.

Contributie
De contributie bedraagt per kwartaal:
* Kinderen (t/m 17 jaar)                      €27,50
* Volwassenen (18 jaar en ouder)      €29,00

Inschrijven
Voordat je jezelf of je kind inschrijft bij SOS Helmond dien je contact op te nemen met de trainer of trainster van de groep waarbij je de lessen wilt gaan volgen. Je mag ook altijd eerst een proefles meedoen!

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €5,00 per persoon per inschrijving.

Het inschrijfformulier kunt u printen, invullen en met het inschrijfgeld afgeven bij de trainer/trainster.

Automatische incasso
Om de kosten voor u en SOS Helmond te beperken en de verwerking van de contributie voor u en de vereniging te vereenvoudigen kan de contributie alleen middels automatische incasso worden voldaan. De gevraagde gegevens staan op het inschrijfformulier.

Door middel van het aangaan van het lidmaatschap van SOS  machtigt u de vereniging tot het automatisch incasseren van de contributie

De verschuldigde contributie is bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd en wordt in principe vier maal per jaar van uw rekening afgeschreven: telkens aan het begin van een kwartaal omstreeks  1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt een incasso gedaan van het deel van het lopende kwartaal.

Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank- of girokantoor de opdracht te geven het bedrag terug te boeken op uw rekening.

De machtiging eindigt automatisch als het lidmaatschap wordt opgezegd middels het daarvoor bestemde uitschrijfformulier.

Uitschrijven
Opzeggen kan per het einde van een kwartaal met een minimum opzegtermijn van 1 maand en dient schriftelijk d.m.v. het uitschrijfformulier te worden doorgegeven aan de trainer of trainster.

Na ontvangst van de schriftelijke opzegging stopt de automatisch incasso automatisch.

De contributiebetaling is verschuldigd t/m het einde van het kwartaal waarin opzegging (datum einde lidmaatschap) valt. Het uitschrijfformulier dient minimaal 1 maand voor de opzegdatum bij de trainer of trainster ingeleverd zijn.

Terugbetaling van contributie vindt niet plaats.